شهرکرد ، اهواز و بالعکسخرید اینترنتی بلیط شهرکرد اهواز و بالعکس

: رستوران بین راهی از سمت شهرکرد به اهواز

رستوران ماهان ( جهت صرف شام) : واقع در لردگان 

: رستوران بین راهی از سمت اهواز به شهرکرد

رستوران پائیزان ( جهت صرف ناهار) : واقع در ایذه