سبک قالب

 • کوچکی : 09133821186
  رزرو راننده
 • ماشین : 09162258600
  رزرو راننده
 • شهرکرد : 03832276055
  دفتر شهرکرد
 • سیرجان : 03442259096
  دفتر سیرجان
ایران پیما شهرکرد

ایران پیما شهرکرد

شرکت مسافربری ایران پیما شهرکرد از سال 1320 با مدیدریت آقای محمدرضا فتاحی آغاز به فعالیت نموده است و یکی از بزرگترین شرکت های مسافربری از نظر خطوط سیر میباشد.

تلفن های تماس شرکت : 32276055 | 32275252 - 038

 

اکبر کوچکی نافچی 1399/6/9 598